Práce / Redesign AAlternativ

Redesign loga AAlternativ

Chráněná dílna AAlternativ se na nás
obrátila s prosbou o redesign jejich
zastaralého loga. Zadání bylo vytvořit
sebevědomou a výraznou značku, kterou
zároveň přijmou a rozeznají i její současní
zákazníci.

Staré logo vs nové

Polep auta

Obálka produktového katalogu

Konstrukce loga