Práce / Digitální nabídka jídel

Digitální nabídka jídel pro firmu Matys

Síť bister rychlého občerstvení Matys se na nás obrátila s tvorbou přehledných nabídek jídel. A to jak klasickou tištěnou formou, tak digitální na LCD obrazovkách, které na sebe navazují.
Protože firma pracovala s již docela zastaralým vizuálem, bylo zapotřebí stanovit novou grafiku, která by se postupně projevovala na všech materiálech. Základním měřítkem pro nabídky byla přehlednost. Ta se nám i přes nepřeberné množství nabízených produktů podařila. Výsledkem je moderní, uživatelsky přívětivá nabídka, která zákazníka osloví a odkazuje na snahu vymknout se kvalitou ostatním rychlým občerstvením.

Ukázka grafiky menu

Menu přímo na provozovně v kauflandu.