Práce / Logo pivovaru HELF

Logo pivovaru HELF

Pivovar HELF je mladý pivovar s nápaditým sortimentem z Oseku nad Bečvou, který nahradil zaniklý pivovar Osečan. Logo pivovaru HELF prošlo dlouhým procesem schvalování, jehož výsledek je silná zapamatovatelná značka.

Samotná typografie

Původní skica kovadliny v logu

Aplikace na krýglu

Realizované rollupy