Práce / Návrhy automobilů – Krásno

Grafický návrh vozového
parku Krásno

Naše studio připravilo nové polepy vozů Krásno. Od nejmenších dodávek po největší dopravní vozy. Stávající grafické podklady jsme upravili a zjednodušili tak, aby byly výrazné všechny elementy i za jízdy a bylo tak jasné co společnost prezentuje. Na vozech jsou tak výrazné jednotlivé produkty a důležité informace, které na minulých polepech zanikaly.

Vlajková loď společnosti. Navrženo tak, ať grafi cky funguje s návěsem i bez návěsu.